چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۳ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، دومین کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی امروز چهارشنبه 23 خرداد 97 با تدریس جناب آقای رضا کامیاب تیموری برگزار گردید.