چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۲ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 با تدریس جناب آقای رضا کامیاب تیموری برگزار گردید.