فرصت های طلایی تجارت با اروپا

۰۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۶ و ۰۳ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، همایش فرصت های طلایی تجارت با اروپا امروز پنجشنبه 6 خرداد ماه در سالن استاد روزبه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار شد.