همایش کاربردی تجارت با ترکیه

۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶ و ۰۹ دقیقه (1827 روز)
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، همایش کاربردی تجارت با ترکیه صبح جمعه مورخه 94/09/13 در هتل WOW استانبول برگزار گردید.