کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه قطعه سازان خودرو)

۰۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (قطعه سازان خودرو) روز چهارشنبه 5 مهر با تدریس مهندس رضا سیف اللهی (مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی) و با حضور فعالان، تولیدکنندگان صنعت خودرو کشور برگزار شد.