کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات تجاری در اینترنت

۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات تجاری در اینترنت روز چهارشنبه 20 دی ماه با تدریس مهندس رضا سیف اللهی برگزار شد.