کارگاه یکروزه راههای دستیابی به توسعه تجارت موفق با تمرکز بر بازارهای بین المللی

۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۶ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده