راهکارهای اجرایی و سریع صادرات به فرانسه

۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۱۲ دقیقه
برگزار شده

صحبت از فرانسه که می شود، بسیاری از مردم به یاد سینما، هنر و فرهنگ، بناهای تاریخی و شام های رمانتیک می افتند. اما این کشور تاریخی، افزون بر جذابیت های ذکر شده، یکی از قطب های اقتصادی اروپاست. کشوری که نه تنها در عرصه منابع انسانی در شرایط ایده آل قرار دارد، بلکه از حیث زیرساخت های صنعت و معدن نیز در جایگاه بسیار مثبتی قرار گرفته است.افزون بر اینها، فرانسه به عنوان دومین قطب اقتصادی اتحادیه اروپا در حوزه صنایع مهمی مثل خودروسازی، فلزکاری، پتروشیمی، منسوجات، آرایشی و بهداشتی و. . . فعال است. در نتیجه حجم تجارت این کشور در عرصه بین الملل در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی خیره کننده محسوب می شود. بهره وری نیروی کار در فرانسه از بسیاری از رقبای اروپایی بیشتر است؛ حتی به الگویی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. توجه به مواردی مثل روانشناسی صنعتی، اهمیت به انگیزش نیروی انسانی و تدوین برنامه هایی برای رفاه و امنیت شغلی کارمندان در برهه های ریاضت اقتصادی از مهم ترین مواردی است که رشد پایدار و توام با رفاه اقتصادی را به ارمغان آورده، از یک سو برنامه های موسوم به آموزش ضمن خدمت کارکنان نه توسط کارفرماها، بلکه توسط دولت تدوین شده، از سوی دیگر برنامه های دولتی که برای آموزش و ارتقای مهارت های نیروی کار ارائه می شوند، کمک می کنند اقتصاد این کشور دانش بنیان و به روز شود و نیروهای انسانی با بالاترین سطح بازدهی فعالیت کنند.