صادرات را شروع کنیم (ویژه صنعت داروسازی)

۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۸ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنعت داروسازی) صبح روز چهارشنبه 24 آبان با تدریس مهندس رضا سیف اللهی (مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی) و با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت دارویی کشور برگزار شد.