سمینار آشنایی با دوره های مرکز آموزش بازرگانی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۷ و ۰۲ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، سمینار آشنایی با دوره های مرکز آموزش بازرگانی روز چهارشنبه 16 اسفند با حضور اساتید دپارتمان های بازرگانی (ساسان خدایی)، حسابداری (علی پویان) و بازاریابی (نوید ملایی) برگزار شد.