سومین نشست تخصصی مدیران موفق آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، سومین نشست تخصصی مدیران موفق آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور صبح امروز سه شنبه 26 مرداد ماه برگزار شد.