سومین تور تخصصی آموزشی-تجاری در حوزه خلیج فارس(دبی)

۰۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۷ و ۱۰ دقیقه (5 روز) Novotel Al Barsha Hotel
برگزار شده