آزمون تایید صلاحیت بازاریابی

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۰۶ دقیقه (2157 روز)
برگزار شده

با توجه به گسترش فعالیتهای آموزش عالی در رشته های مدیریت در سطح دانشگاههای سراسری – آزاد – غیر انتفاعی – علمی و کاربردی و پیام نور و استقبال چشم گیر علاقمندان به ادامه تحصیل در این رشته ها و نیز نیاز بازار کار به افرادی با صلاحیت و دارای مهارت و دانش لازم انجمن علمی بازاریابی به عنوان تنها مرجع علمی مورد تایید در این زمینه برای اولین بار در سال 1393 اقدام به برگزاری آزمون تایید صلاحیت علمی بازاریابی نمود.

هدف از برگزاری با توجه به گسترش فعالیتهای آموزش عالی در رشته های مدیریت در سطح دانشگاههای سراسری – آزاد – غیر انتفاعی – علمی و کاربردی و پیام نور و استقبال چشم گیر علاقمندان به ادامه تحصیل در این رشته ها و نیز نیاز بازار کار به افرادی با صلاحیت و دارای مهارت و دانش لازم انجمن علمی بازاریابی به عنوان تنها مرجع علمی مورد تایید در این زمینه برای اولین بار در سال 1393 اقدام به برگزاری آزمون تایید صلاحیت علمی بازاریابی نمود.

مخاطبین:

  • فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی ( گرایش بازاریابی )
  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی ( حداقل 3 سال سابقه کارمرتبط )
  • سازمانها و شرکتهای خصوصی با فعالیتهای مرتبط
  • مراکز آموزشی