برگزاری آزمون تعیین سطح زبان بازرگانی بصورت رایگان

۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۷ دقیقه

برگزاری آزمون تعیین سطح زبان بازرگانی انگلیسی به صورت رایگان

  • روزهای شنبه - چهارشنبه ساعت 17-/16
  • روزهای پنجشنبه ساعت 16-9
  • جهت هماهنگی بیشتر با شماره 8695 داخلی 128و 112 تماس حاصل فرمایید.