مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز آموزش مهارت‌های کسب و کار ایران

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط‌عمومی مرکز آموزش بازرگانی، مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی مراکز آموزش مهارت‌های کسب و کار ایران، طی دعوت‌نامه‌ای و با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ راًس ساعت ۱۳ با حضور تعدادی از اعضای انجمن و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید صورت گرفت.

در ابتدای جلسه آقای دکتر محمد منصوری نماینده مرکز آموزش بازرگانی به اتفاق آراء، به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شدند. بعد از رسمیت مجمع و تائید نماینده محترم وزارتخانه ابتدا گزارشی توسط خزانه دار انجمن و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف رئیس و نایب رئیس و اعضاء هیئت مدیره، همچنین از طرف خزانه دار تقدیم شد و آخرین وضعیت انجمن تشریح گردید.

بعد از اتمام راًی گیری، آقای دکتر فیاض، آقای دکتر آدینه، آقای دکتر منصوری، آقای دکتر کاظم اکبرپور، آقای رحیم عابدی، آقای حسن محمدی مبارز و خانم بنفشه محسنی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم حقیقی به عنوان علی البدل اول و آقای فندرسکی به عنوان علی البدل دوم انتخاب شدند. آقای زیلابی به عنوان بازرس اصلی و آقای دادوند به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. هیئت مدیره به اجماع، آقای دکتر محمد منصوری را به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر عباس فیاض به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر کاظم اکبرپور به عنوان دبیر و عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمدی مبارز به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار انتخاب شدند و آقای دکتر داوود آدینه، آقای مهندس رحیم عابدی و سرکار خانم محسنی به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید که جلساتی را در هر ماه داشته باشند. در مورد محل استقرار هم مقرر گردید که در مرکز آموزش بازرگانی محلی برای دبیرخانه انجمن در نظر گرفته شود. بعد از اتمام راًی گیری و مشخص شدن سِمت هر یک از اعضاء هیئت مدیره ساعت ۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ جلسه به اتمام رسید و به طور رسمی پایان یافت.


اخبار مرتبط