آیین رونمایی کتاب " قلم سفید، قدم سیاه" چرا دولت ها ناکارآمدند؟

۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۴ و ۱۰ دقیقه |اخبار مرکز

📌نشست تخصصی مدرسه حکمرانی صنعت ( محض) پیش نیازها و الزامات به همراه آیین رونمایی کتاب " قلم سفید، قدم سیاه" چرا دولت ها ناکارآمدند؟

🕛زمان: دوشنبه ساعت 16

⏰تاریخ: 20 دی ماه

🆔@IBTCpage

🌐www.ibtc.ir