سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019

۰۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۱۲ دقیقه |همایش‌ها |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی :

سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019 در تاریخ 9 اسفند 97 برگزار شد.

سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019
سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019