برای اولین بار درکشور دوره جامع تربیت کارشناس صادرات برگزار گردید

۰۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۷ دقیقه |دوره‌ها |اخبار مرکز

دوره جامع تربیت کارشناس صادرات

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، اولین دوره جامع تربیت کارشناس صادرات با تدریس بهترین اساتید این دوره آقایان دکتر رحیم محترم، دکتر محمود استقلال، سید حسن افتخاریان و … از امروز آغاز شد.