کارگاه کاربردی آنلاین قانون و مقررات جدید چک در مرکز آموزش بازرگانی برگزار گردید.

۰۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷ و ۰۷ دقیقه |دوره‌ها

این دوره با هدف آموزش کامل شما در مورد نکات طلایی و حساس صدور چک و قوانین و مقررات جدید چک برگزار می گردد.

با نگاهی به تیتر خبرهای مالی در خبرگزاری ها در مورد چک به این موارد بر می خوریم:

چک برگشتی چیست و نگاه قانون به آن چگونه است؟

رشد 24 درصدی چک های برگشتی

قانون جدید پرداخت وجه چک ابلاغ شد.

قانون جدید چک دقیقا چه می گوید؟ مجازات های بانکی برای دارندگان چک برگشتی

قانون جدید چک برگشتی ، شیوه برگشت زدن چک تغییر کرد.

این دوره با هدف آموزش کامل شما در مورد نکات طلایی و حساس صدور چک و قوانین و مقررات جدید چک برگزار می گردد.

موضوع دوره

کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با اصلاحات اخیر قانون صدور چک و بخش‌نامه های مربوطه و فرایند و زمانبندی اجرایی شدن آن
با عناوین زیر:

- فرآیند جدید صدور دسته چک و صلاحیت های مورد نیاز جهت اخذ دسته چک

- ساز و کار جدید صدور و ظهرنویسی چک‌های عادی و تضمینی

- تکالیف جدید بانکها و موسسات اعتباری در رابطه با چک برگشتی

- ضمانت اجراهای کیفری و جرم انگاری های جدید

- موارد جدید رفع سواثر از چک برگشتی در اصلاحات جدید

- نوآوری موجود در اصلاحات اخیر در رابطه با چک‌های حقوقی