علی حرفت پویان

علی حرفت پویان

کارشناسی ارشد حسابداری، کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش سیستم و بهره وری)، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی - مدیر حسابرسی داخلی شرکت ناسیونال ایران (از سال 86 تاکنون)، مشاور مالی شرکت ایران خودرو (از سال 84 تا 86)، مدیر واحد حسابداری مدیریت شرکت عصر دانش افزار (از سال 82 تا 84)، حسابرس سازمان حسابرسی (از سال 72 تا 81)، حسابدار ارشد شرکت داده پردازی ایران (از سال 68 تا 72)