مجتبی خردیار

مجتبی خردیار

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش: برنامهریزی و تحلیل سیستمها
  • کارشناسی ارشد MBA
    گرایش: استراتژی

سوابق اجرایی:

  • مدیر استراتژی برند
  • 11 سال فعالیت در صنعت برندسازی و تبلیغات
  • مدرس برندسازی و تبلیغات دوره های MBA وDBA
  • مدرس دوره عالی استراتژیست برندسازی و تبلیغات