سیدحسین میرظفرجویان

سیدحسین میرظفرجویان

معاون فنی و مهندسی و مسئول کمیته فنی و معماری در اکسپو 2020 - دبی

مدرس مرکز آموزش بازرگانی

دوره‌های مرتبط

آنلاین
مسعود کمالی اردکانی سید حسن افتخاریان
مدرسین: مسعود کمالی اردکانی،  سید حسن افتخاریان و 5 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 13:30 تا 16:30
هزینه دوره: ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام