مریم منصورپور

مریم منصورپور
کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی،

مدرس دوره های تخصصی آیلتس،انگلیسی بازرگانی و تربیت مدرس،

با بیش از 18 سال سابقه تدریس و مدیریت آموزشی در مراکز آکادمیک،

مصاحبه کننده آزمون های آزمایشی ماک در تمام سطوح