بتول نوروزی

بتول نوروزی

سوابق شغلی و آموزشی: مترجم سازمان صنایع فضایی صاایران- مدرس دانشگاه صنعتی شریف، سازمان شهرداری و آموزشگاه شکوه