پرویز کشفی

پرویز کشفی

پرویز کشفی( فعالیت حرفه ای در خصوص صادرات و واردات و مشاوره بازرگانی و امور گمرکی/ مشاوره در زمینه مقررات صادرات و واردات)

کارشناس رسمی دادگستری

دوره‌های مرتبط

آنلاین
جمعی از اساتید رحیم محترم
مدرسین: جمعی از اساتید،  رحیم محترم و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ دوشنبه و چهارشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام