وبینار آموزشی شناخت فرصت‌های تجاری با کشور عراق آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
روز و ساعت: شنبه ۱۳-۹
مدت دوره: ۴ ساعت

توضیحات دوره

شناخت فرصت‌های تجاری با کشور عراق

فایل‌های دوره
jpeg

پوستر وبینار آموزشی شناخت فرصت‌های تجاری با کشور عراق

دریافت فایل