مهدی نجات‌نیا

مهدی نجات‌نیا

رایزن پیشین بازرگانی ایران در عراق به مدت ۵ سال

استراتژیست و مشاور ورود به بازار عراق

کارشناس ۱۳ ساله توسعه تجارت با کشور عراق

مولف دو عنوان کتاب جامع در حوزه ورود به بازار عراق

کارشناس ۲۰ ساله صادراتی کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت ایران

دوره‌های مرتبط

آنلاین
مهدی نجات‌نیا
مدرس: مهدی نجات‌نیا
شروع برگزاری از: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ شنبه ۱۳-۹
هزینه دوره: ۲۴۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام