راهکارهای موفقیت در مذاکره و فروش بیمه آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۳-۱۰
مدت دوره: ۲۷

توضیحات دوره

راهکارهای موفقیت در مذاکره و فروش بیمه

فایل‌های دوره
jpeg

اطلاعات بیشتر

دریافت فایل