محمدرضا بزرگ‌پور

محمدرضا بزرگ‌پور

مدیریت بازرگانی– گرایش بیمه

سوابق شغلی:

رئیس شعبه بیمه تجارت نو در حال‌حاضر

رئیس شعبه بیمه نوین

کارگزار رسمی بیمه

دوره‌های مرتبط

آنلاین
علی میرجمالی محمدرضا بزرگ‌پور
مدرسین: علی میرجمالی،  محمدرضا بزرگ‌پور و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ پنجشنبه‌ها ۱۳-۱۰
هزینه دوره: ۴۸۰,۰۰۰ تومان