کارگاه مهارتی بازاریابی عصبی در کسب و کار حضوری

شروع برگزاری از: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: یکشنبه 10 تا 14
مدت دوره: 4 ساعت
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

کاربرد بازاریابی عصبی