ابراهیم وکیل

ابراهیم وکیل

مدرس اتاق اصناف شمیرانات

دوره‌های مرتبط

حضوری
ابراهیم وکیل
مدرس: ابراهیم وکیل
شروع برگزاری از: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ یکشنبه 10 تا 14
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان