ابزارهای تحلیل بازار مرکز بین‌المللی تجارت - Market Analysis Tools آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
روز و ساعت: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۹
مدت دوره: ۲۰ ساعت

توضیحات دوره

مرکز آموزش بازرگانی در نظر دارد در راستای افزایش دانش و مهارت تخصصی و کاربردی بنگاه های اقتصادی در زمینه تجارت بین الملل و کسب اطلاعات تجاری از بازارهای هدف صادراتی ج.ا. ایران، با همکاری سازمان توسعه تجارت و مرکز بین المللی تجارت ( International Trade Center- ITC ) دوره آموزشی ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل- « Market Analysis Tools را توسط مدرسان مورد تاییدITC » و با ارائه گواهینامه بین المللی معتبر از سوی مرکز مذکور برگزار نماید.