حسن ولی بیگی

حسن ولی بیگی

دكتری اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس

استاديار و عضو هيات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

دوره‌های مرتبط

حضوری
حسن ولی بیگی
مدرس: حسن ولی بیگی
شروع برگزاری از: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۹
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
حسن ولی بیگی
مدرس: حسن ولی بیگی
شروع برگزاری از: ۰۱ شهریور ۱۴۰۲ چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۹
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان