مکالمه زبان روسی (مقدماتی1) حضوری

شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: یکشنبه و سه شنبه 19:45-18:15
مدت دوره: 10جلسه/12جلسه
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695
۱۶
مهر

مکالمه زبان روسی (مقدماتی1)

توضیحات دوره

آشنایی با الفبا و هدف، نحوه نوشتار روسی
آشنایی با دستور زبان
آشنایی با اصطلاحات روزمره و مرتبط با کسب و کار