استاد محمد ساجدی

استاد محمد ساجدی
کارشناسی ارشد

مدرس و مترجم زبان روسی

فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد دانشگاه مسکو

سابقه تدریس25 سال در دانشگاه امام حسین(ع) و دانشگاه علم و فرهنگ

مولف و مترجم کتاب آموزش نوین زبان روسی

مولف و مترجم کتاب فناوری اطلاعات روسیه

مولف و مترجم کتاب حفاظت فنی الکترونیک

مولف و مترجم کتاب سیستمهای آشکارسازی رادیویی،اپتیکی و حرارتی و …

دوره‌های مرتبط

حضوری
استاد محمد ساجدی
مدرس: استاد محمد ساجدی
شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ یکشنبه -سه شنبه18:00-16:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد محمد ساجدی
مدرس: استاد محمد ساجدی
شروع برگزاری از: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ یکشنبه و سه شنبه 19:45-18:15
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان