رویدادها

کارگاه‌های برگزار شده

موضوع: بازرگانی

۱۳۹۴

برگزار شده

کارگاه نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

مالیات به عنوان یکی از درآمدهای اصلی کشورها محسوب شده که طبق قوانین داخلی آن کشور، جهت بهبود وضعیت رفاهی و اقتصادی و خدمات زیر ساخت استفاده می شود. …
۱۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۰۴ دقیقه
موضوع: بازرگانی

۱۳۹۳

برگزار شده

سمینار مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ

سمینار "مدیریت حل خلاقانه مسائلTRIZ " روز چهارشنبه 22 مرداد توسط مرکز آموزش بازرگانی در سالن روزبه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، با حضور80 نفر …
۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۵ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

سمینار ارزش زمانی مشتری و تئوری جبران در بازاریابی خدمات

یکی از مهمترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور، محاسبه ارزش دوره عمر مشتری است (Customer Lifetime Value) که باعث می شود سازمان …
۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۳ دقیقه
موضوع: بازرگانی