برگزاری 139 مین دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل

۰۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۵ و ۰۷ دقیقه |دوره‌ها

با توجه به استقبال بی نظیر دانش پذیران از دوره های جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل 140مین دوره هم برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 8695 داخلی 1 تماس حاصل فرمایند.

برگزاری 140 امین دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل