سمینار اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

۰۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۴ دقیقه |اخبار مرکز |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

پیرو هماهنگی ها و مذاکرات صورت گرفته فی مابین مرکز آموزش بازرگانی و مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، سمیناری رایگان با عنوان "اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل "در تاریخ سه شنبه 5 تیرماه 97 از ساعت 9 الی 13 در محل مرکز آموزش بازرگانی توسط آقایان رضا سیف اللهی در خصوص دیپلماسی تجاری و بهمن متولی در رابطه با فنون مذاکرات و تهیه قراردادهای بین المللی ویژه این موسسات و شرکت ها برگزار گردید.

سمینار اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل
سمینار اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل
سمینار اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل
سمینار اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل