کارگاه آموزشی ارزیابی اثربخشی آموزش برگزار شد

۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹ و ۱۰ دقیقه |همایش‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

کارگاه تخصصی دو روزه ارزیابی اثربخشی آموزش در تاریخ 27 دی ماه با حضور مدیران آموزش و منابع انسانی برخی شرکتهای دولتی و خصوصی در محل مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.

کارگاه آموزشی ارزیابی اثربخشی آموزش برگزار شد
کارگاه آموزشی ارزیابی اثربخشی آموزش برگزار شد