حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه جانبی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش :

حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه جانبی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو تهران که در تاریخ 24 و 25 بهمن 96 در برج میلاد برگزار شدو مرکز آموزش بازرگانی در این نمایشگاه به ارائه و معرفی دوره ها و خدمات آموزشی خود پرداخت.

حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه جانبی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو


حضور مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه جانبی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو