امضاء تفاهم نامه همکاری آموزشی و مشاوره‌ای با اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷ و ۰۸ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی در تاریخ 25 آبان 99 جلسه ای با حضور آقای عباسی مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی و آقای عابدی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در محل اتاق برگزار شد.

پس از بحث و بررسی، تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و مشاوره‌ای بین مرکز آموزش بازرگانی و اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان منعقد گردید.