انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش بازرگانی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

۰۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۶ و ۱۱ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین مرکز آموزش بازرگانی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مقرر شد دوره های آموزشی تخصصی بازرگانی برای کارشناسان ستاد شرکت و معدن کاران و کارشناسان واحدهای تحت پوشش شرکت توسط مرکز آموزش بازرگانی برگزار گردد و همچنین هماهنگی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای فنی معادن بخش خصوصی به منظور احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس انجام پذیرد.