برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۳ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی ، این دوره آموزشی با حضور مدیران و کارشناسان مختلف و با هدف استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدمات کشور و با همکاری مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات (وزارت صمت ) بارعایت فاصله اجتماعی برگزارشد.