برگزاری دوره جمع سپاری

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۶ و ۱۱ دقیقه

در چند سال اخیر یکی از مفاهیمی که به واسطه موج فن آوری دیجیتال رشد چشمگیری در کسب و کارها یافته جمع سپاری Crowdsourcing است. در گذشته اکثرکسب وکارها حل مشکلات خود را از طریق ایده های درون سازمان و یا از طریق مشارکت درون سازمانی و در نهایت از طریق برون سپاری Outsourcing انجام می دادند. اما امروزه این رویه بر اساس یک خِرد جمعی wisdom Collective صورت می پذیرد. این خرد جمعی به نوعی به مشارکت و همکاری با هم اشاره دارد، و در اصطلاحِ مدیریت به آن جمع سپاری گفته می شود. جمع سپاری به عنوان یک استراتژی نیست، بلکه مثال چتری است که گره ای از رویکردهای متفاوت را که در صفت همکاری و مشارکت جمعی مشترک هستند را بکار می گیرد. از طریق جمع سپاری می توان کارهایی را که به صورت سنتی، زمان یا تلاش زیادی نیاز دارند با قدرت جمعی به راحتی و سادگی به پایان رساند.

دوره جمع سپاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره با شماره تماس 8695 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید