برگزاری جلسه هیات عامل مرکز آموزش بازرگانی

۰۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۴ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی: در تاریخ 4 تیر ماه جلسه هیات عامل مرکز آموزش بازرگانی با حضور اعضا برگزار شد.