برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مجموعه روزنامه صمت

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۵ دقیقه |اخبار مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

در تاریخ 21 مرداد 97 جلسه ای با حضور مهندس محمد عباسی (مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی) و مهندس ناصر بزرگمهر (مدیرمسئول روزنامه صمت) به همراه مدیران دو مجموعه برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده از ظرفیت های طرفین در جهت اطلاع رسانی به مخاطبان در سراسر کشور در راستای ارتقاء سطح دانش تخصصی صاحبان کسب و کار انجام شد، مقرر گردید طرفین طی تفاهم نامه ای موارد فوق را اجرا نمایند.

در پایان مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی به همراه هیات همراه از مجموعه روزنامه صمت بازدید نمودند.

برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مجموعه روزنامه صمت
برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مجموعه روزنامه صمت
برگزاری جلسه مشترک در خصوص همکاری های فیمابین مرکز آموزش بازرگانی با مجموعه روزنامه صمت