برگزاری موفق وبینار آموزشی تجارت با قطر

۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹ و ۰۳ دقیقه |دوره‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، وبینار آموزشی تجارت با قطردر حضور بازرگانان ایرانی صادر کننده به قطر برگزار شد.

این وبینار به علت شرایط موجود بصورت مجازی برگزار گردید، آقای باقری رایزن سابق اقتصادی ایران در قطر با تشریح فرصت‌های تجارت با قطر و ظرفیت‌های بی نظیر این کشور برای صادرات کالای ایرانی پرداخت.