كلينيك مشاوره تخصصي بازرگاني و صادرات

۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ و ۱۱ دقیقه |اخبار مرکز

كلينيك مشاوره تخصصي بازرگانی و صادرات
دكتر امير هوشنگ فتحی زاده
مشاوره حقوقي و داور مستقل قراردادهاي بين المللی

تنظيم قرادادهاي بازرگانی، صنعتی، ليسانس، انتقال فناوری، سرمايه گذاری مشترك بين المللی
جنبه های حقوقی و قراردادهای پروژهای صنعتی
ارزيابي ريسكهای حقوقی قراردادهاي بين المللی
انجام مذاكرات پيش قرادادی جهت تنظيم قراردادهای بين المللی

درصورت تمایل به ثبت‌نام و مشاوره با کلینیک تخصصی مشاوره 09194568629 تماس حاصل بفرمایید.


۱۹ دی

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی) برگزار شد

کارگاه آموزشی, صادرات, صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی: کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی) در …

ادامه مطلب
۱۷ اسفند

کارگاه آموزشی راهکارهای اجرایی و سریع صادرات به فرانسه

کارگاه, راهکار اجرایی, صادرات, فرانسه

کارگاه آموزشی راهکارهای اجرایی و سریع صادرات به فرانسه (با رویکرد بازار خرده فروشی) به گزارش روابط …

ادامه مطلب
۰۹ اسفند

سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019

مرکز آموزش بازرگانی, سمینار, صادرات

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی : سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019 در …

ادامه مطلب