همکاری‌های مشترک مرکز آموزش بازرگانی و مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ و ۰۷ دقیقه

جلسه بررسی همکاری های مشترک بین مرکز آموزش بازرگانی و مرکز علمی کاربردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ 99/7/30 برگزار شد.

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر صادقی، رئیس محترم مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جناب آقای دکتر عباسی، مدیرعامل محترم مرکز آموزش بازرگانی با هدف بررسی راهکارهای همکاری مشترک فی‌مابین برگزار شد.

طرفین ضمن بررسی امکانات و ظرفیت های موجود ، امکان اجرای رویدادها و دوره های آموزشی مشترک را در دستور کار خود قرار دادند.