دوره مجازی سرمایه گذاری در بازار سهام 1 (جلسه اول رایگان)

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۰۷ دقیقه |اخبار مرکز
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی:

برای اولین بار در مرکز آموزش بازرگانی کلاسهای بورس به صورت مجازی برگزار می گردد و دانش پذیران محترمی که امکان حضور در کلاسها رو نداشتند از این پس می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی تنها از طریق اتصال به اینترنت در کلاس بورس شرکت کنند

⁣کلاس مجازی اصول سرمایه گذاری در بازار سهام 1

جلسه اول کلاس رایگان می باشد

استاد مهندس حسین جعفری